skip to Main Content

Vi odlar plantor för framtiden

Att anlägga och förvalta skog är en investering som sträcker sig över decennier. Vi på Bergvik Skog Plantor har en lång tradition av kvalitetstänkande grundat på kunnig och erfaren personal. Genom vårt aktiva deltagande i forskning och utveckling förbättrar vi dagens och morgondagens plantor för att ge nya skogar en bra start.

Följ Bergvik Skog Plantor på instagram

Back To Top