skip to Main Content

Kontaktinformation

Huvudkontoret Falun

Yvonne HN

Yvonne Hedman Nordlander

VD

Tel: 070-584 45 59

Nässja Plantskola

Pia Emas

Plantskolechef

Tel: 070-290 03 18

Steffen Alberstetter

Biträdande plantskolechef

Tel: 070-307 11 54

Madelene Gyllner_webb

Madelené Gyllner

Biträdande plantskolechef

Tel: 070-290 02 71

Sjögränd Plantskola

Per Johannesson

Per Johannesson

Plantskolechef

Tel: 0563-233 29
072-734 22 40

Margareta Persson red.

Margareta Persson

Biträdande plantskolechef

Tel: 070-628 15 45

Patrik Eliasson

Biträdande plantskolechef

Tel: 072-7342248

Marjan Koning

Marjan Koning

Ekonom

Tel: 070-622 33 29

Plantskolan Sör Amsberg

Oskar Skogstrom

Oskar Skogström

Plantskolechef

Tel: 0243-23 70 91
070-237 06 23

Malin Lindström Eriksson

Malin Lindström Eriksson

Biträdande plantskolechef

Tel: 0243-23 70 90
073-232 42 80

Dijana Zeric

Biträdande plantskolechef

Tel: 070-307 10 38

Nässja plantskola

Berreksvägen 45
811 98 Österfärnebo

Tel 070-290 03 18

Sjögränd plantskola

Sjögränd 10
683 40 Uddeholm

Tel 0563-233 29

Plantskolan Sör Amsberg

Amsbergsvägen 101
784 68 Borlänge

Tel 0243-23 70 91

Back To Top