skip to Main Content

Köpa plantor

Bergvik Skog Plantor odlar enbart täckrotsplantor, i huvudsak tall och gran. Plantorna är odlade i krukset av hårdplast fyllda med torv.

Odlingssystem

På plantskolan i Nässja används Plantek´s tre olika krukstorlekar. Plantskolorna Sjögränd och Sör Amsberg använder plantsystem 80. Båda odlingssystemen är öppna system med luftspalter i krukornas väggar. När rotspetsarna kommer i kontakt med luften stannar de upp, ett väl förgrenat rotsystem bildas och rotdeformation förhindras.

De färdiga plantorna packas i kartong och levereras med roten i den torv som den vuxit upp i. Krukseten stannar på plantskolan där de kan användas i odlingen på nytt. Kombinationen av ett bra rotsystem och en balanserad storlek på plantan ger goda förutsättningar för snabb etablering i fält.

Krukvolym och odlingstäthet

Planta 80

Plantek 121

Plantek 81

Plantek 64

Krukvolym, ml    50 50 85 115
Odlingstäthet, plant/m² 820 820 549 434

Köp av plantor

Ronja Jägbrant

Ronja Jägbrant

Biträdande plantskolechef,
Nässja plantskola Gästrikland

Tel: 070-307 11 54

Robert2

Robert Jonsson

Biträdande plantskolechef,
Sjögränd plantskola Värmland

Tel: 076-322 66 36

Malin Lindström Eriksson

Malin Lindström Eriksson

Biträdande plantskolechef,
Sör Amsberg plantskola Dalarna

Tel: 0243-23 70 90
073-232 42 80

Back To Top