skip to Main Content

Om oss

Bergvik Skog Plantor AB, som är ett helägt dotterbolag till Bergvik Skog AB, producerar 55-60 miljoner plantor per år i de tre plantskolorna Nässja, Sjögränd och Sör Amsberg. Ca 65-70% av plantorna planteras på Bergvik skogs egna marker. Övriga plantor säljs till externa kunder.

Bergvik Skog Plantor

Bergvik Skog Plantor odlar enbart täckrotsplantor och då i huvudsak gran och tall, men även contortatall och lärk. Täckrotsplantan är lätt att plantera med ett planteringsrör och har väl utvecklade rötter och bra balans mellan dessa och grönmassan vilket ger plantan en bra tillväxtstart.

Bergvik1966

Samtliga plantor förpackas i kartong vilket underlättar vid, lagring, leverans och plantering.

För att skydda plantorna mot snytbaggen, en av de värsta skadegörarna på skogsplantor, erbjuder Bergvik Skog Plantor två olika typer av skydd. Beläggningsskyddet Conniflex samt en insekticid som är ett kemiskt skydd.

Bergvik Skog Plantor har en lång tradition av kvalitetstänkande grundat på kunnig och erfaren personal. Vi strävar alltid efter att leverera plantor av bästa möjliga kvalitet oavsett om kunden är en liten privat skogsägare eller om plantorna ska planteras på Bergvik skogs egen skogsmark.

Back To Top